Om VBL

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund er en organisasjon som arbeider for å bedre rammebetingelsene for sine medlemsbedrifter. Som medlem av VBL er bedriftene en del av et faglig, politisk og sosialt fellesskap.

VBL er tilsluttet Byggenæringens Landsforbund (BNL), som jobber direkte opp mot politiske beslutningstakere på vegne av hele byggenæringen.

Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen – Oslo
Postadresse: Pb. 5478 Majorstuen, 0305 Oslo

Kontaktperson:
Ane Dyrnes
Tlf 23 08 76 70 / 95 02 60 55
E-post: ane.dyrnes@vbl.no